Παράδοση – Παραλαβή στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού20200605122727
Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στην Οδησσό20170327084727
Επίσκεψη του Προέδρου του ΕΙΠ στην Αίγυπτο20170213124818
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στην Οδησσό20160829112754