Πιστοποίηση επάρκειας της Ελληνομάθειας στο Βερολίνο στο εξεταστικό κέντρο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού20210302135555
Εξετάσεις για την Πιστοποίηση της Ελληνομάθειας – Βερολίνο20170522095842
Εξετάσεις Ελληνομάθειας – Βερολίνο20160525064755