Διεθνής Πολιτιστική Ακαδημία από το ΕΙΠ (Ρόδος, 22-26 Οκτωβρίου 2015)20150903124124