Η «Εβδομάδα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου» στην πόλη Ταμπρίζ – Ιράν20171124113421
Εβδομάδα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου στην Τεχεράνη20171031090341