Εκδηλώσεις αφιερωμένες στον «πρόσφυγα» – Αθήνα20160215153410