Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στο επίκεντρο των εκδηλώσεων για την πολιτιστική κληρονομιά της Αλεξάνδρειας20211116155841