Αφιέρωμα στον Ιάκωβο Καμπανέλλη στο Παρίσι με τη συνεργασία του ΕΙΠ20220412160318