Από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και τις Εκδόσεις Ομόνοια: Spyros Kokkinakis / Σπύρος Κοκκινάκης, Într-o epocă de contestări. Poeme / Σ’ εποχή αμφισβητήσεων. Ποιήματα20210705132229
Τα Νέα του ΕΙΠ: Εκδηλώσεις – Δράσεις20200928112531
Παρουσίαση λευκώματος για τον Ρήγα Βελεστινλή στο Βουκουρέστι20161024093909