«Η Διαχρονία της Ελληνικής Γλώσσας» στη Λευκωσία20161018095022
Μουσική εκδήλωση στην Λευκωσία20160307102223
Σεμινάριο για τα Ομηρικά Έπη στην Λευκωσία20160212131900