Πρόγραμμα εκδηλώσεων «Εστίας Ελλάδος Κύπρου» – Λευκωσία20150226133505
«Εστία Ελλάδος στην Κύπρο» – Λευκωσία20150226123726
Ιωάννης Καποδίστριας: Ένας διαχρονικά επίκαιρος κυβερνήτης – Λευκωσία20140404202323
Ίδρυση παραρτήματος στην Λευκωσία. Η Ελένη Βαροπούλου νέα Διευθύντρια του Παραρτήματος του ΕΙΠ στο Βερολίνο20140402082141