Το ΕΙΠ στην 18η Συνάντηση Αρχαιολογικού Ντοκιμαντέρ – Βελιγράδι20170328110447
Το ΕΙΠ στην ΙΖ Συνάντηση Αρχαιολογικού Ντοκιμαντέρ – Βελιγράδι20160406104333