Συνεργασία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος20211118172550
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε Συνέδριο της EUNIC στην Αθήνα20161111095711