Μνημόνιο Συνεργασίας Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και Special Olympics Hellas20210326182705