Το Ελληνικό βιβλίο στην 31η ΔΕΒ Μόσχας (5-9/9/2018)20180909080935
Η Ελλάδα Τιμώμενη Χώρα στη ΔΕΒ Μόσχας [7-11 Σεπτεμβρίου 2016]20160830105310