Παρουσίαση λευκώματος για τον Ρήγα Βελεστινλή στο Βουκουρέστι20161024093909