13η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (12-15 Μαΐου 2016)20160405124419