Το ΕΙΠ διοργανώνει την Ελληνική συμμετοχή στην ψηφιακή ΔΕΒ Μπολόνιας20210614114533