20ή Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης | 16 έως 19 Μαΐου 2024, με τιμώμενο το Εμιράτο της Σάρτζα (ΗΑΕ)20240402104622