Παράδοση – Παραλαβή στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού20200605122727