Μαθήματα Ελληνικών στο Βερολίνο από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού20201007091813
Συναυλία αυτοσχεδιαστικού τρίο – Βερολίνο20190315083923
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ στο Γαλλικό Ινστιτούτο Βερολίνου20180121112602