Νεολαία και Κοινωνική Καινοτομία: Φόρουμ στη Θεσσαλονίκη20151127123635