Μήνας της Λογοτεχνίας – Βουκουρέστι20181008082649
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στην Οδησσό20160829112754