Τα Νέα του ΕΙΠ: Εκδηλώσεις – Δράσεις20200928112531