«Μάσκες»: Εικαστική έκθεση στην Αλεξάνδρεια20161202121636