ΕΙΠ Μουσεία

Το ΕΙΠ λειτουργεί δύο Μουσεία ως μέρος των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό – το Μουσείο Καβάφη στην Αλεξάνδρεια και το Μουσείο Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό – τα οποία και αποτελούν μικρογραφίες της ιστορίας της ελληνικής κοινότητας στις δύο πόλεις.

Από την αρχαιότητα, οι ‘Ελληνες εμπορεύονταν με μέρη πέρα από την Ελλάδα, ιδιαίτερα μέσω θαλάσσης, με αποτέλεσμα να έχουν εποικίσει πολλά εμπορικά κέντρα και λιμάνια του τότε γνωστού κόσμου.

Οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας ήταν Έλληνες έμποροι, που ζούσαν και εργάζονταν στην Οδησσό, ενώ και ο Καβάφης προερχόταν από οικογένεια εμπόρων, ζώντας στην Αλεξάνδρεια το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Η Αλεξάνδρεια ιδρύθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο και όπως και η Οδησσός, είναι μια πόλη με μακρά ιστορία συνδεδεμένη με την ελληνική παρουσία. Η Ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας ήταν ιδιαίτερα ενεργή στους τομείς της λογοτεχνίας και των εκδόσεων την περίοδο που έζησε ο Κ. Π. Καβάφης.

Τα δύο Μουσεία αποτελούν συνέχεια των δράσεών του ΕΙΠ στην Αλεξάνδρεια και την Οδησσό  και επισημαίνουν την προσφορά των Ελλήνων στην πολιτιστική ζωή και την ιστορία των δύο πόλεων, όπως επίσης και τη διαρκή επιρροή της ελληνικής ομογένειας, στους τομείς του πολιτισμού και της ιστορίας.