Στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια των εγκαινίων. Από αριστερά: Μιχάλης Χατζάκης, Πρόξενος της Κύπρου στην Τεργέστη, Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μηλιάρης, Βένια Δημητρακοπούλου και Αλίκη Κεφαλογιάννη, Διευθύντρια του ΕΙΠ Ιταλίας.

Στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια των εγκαινίων. Από αριστερά: Μιχάλης Χατζάκης, Πρόξενος της Κύπρου στην Τεργέστη, Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μηλιάρης, Βένια Δημητρακοπούλου και Αλίκη Κεφαλογιάννη, Διευθύντρια του ΕΙΠ Ιταλίας..

Στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια των εγκαινίων. Από αριστερά: Μιχάλης Χατζάκης, Πρόξενος της Κύπρου στην Τεργέστη, Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μηλιάρης, Βένια Δημητρακοπούλου και Αλίκη Κεφαλογιάννη, Διευθύντρια του ΕΙΠ Ιταλίας.