Ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Ρουμανία, κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος (μ), ο Διευθυντής του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου, κ. Ezio Peraro (α) και η εκπρόσωπος του χορηγού της εκδήλωσης, κ. Ανθούσα Μεχανετζίδου (δ), κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Ρουμανία, κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος (μ), ο Διευθυντής του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου, κ. Ezio Peraro (α) και η εκπρόσωπος του χορηγού της εκδήλωσης, κ. Ανθούσα Μεχανετζίδου (δ), κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Ρουμανία, κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος (μ), ο Διευθυντής του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου, κ. Ezio Peraro (α) και η εκπρόσωπος του χορηγού της εκδήλωσης, κ. Ανθούσα Μεχανετζίδου (δ), κατά τη διάρκεια της συναυλίας.