Οι τρεις ανθολογίες ελληνικής λογοτεχνίας που κυκλοφόρησαν πρόσφατα στην Αγγλία και τις ΗΠΑ: Critical Times Critical Thoughts. Contemporary Greek Writers Discuss Facts and Fiction, Ed. Natasha Lemos and Eleni Yannakakis (Cambridge Scholars Publishing, 2015 ), Futures: Poetry of the Greek Crisis , Ed. Theodoros Chiotis (Penned in the Margins, 2015), Austerity Measures The New Greek Poetry, Ed. Karen Van Dyck (Penguin, 2016).

Οι τρεις ανθολογίες ελληνικής λογοτεχνίας που κυκλοφόρησαν πρόσφατα στην Αγγλία και τις ΗΠΑ: Critical Times Critical Thoughts. Contemporary Greek Writers Discuss Facts and Fiction, Ed. Natasha Lemos and Eleni Yannakakis (Cambridge Scholars Publishing, 2015 ), Futures: Poetry of the Greek Crisis , Ed. Theodoros Chiotis (Penned in the Margins, 2015), Austerity Measures The New Greek Poetry, Ed. Karen Van Dyck (Penguin, 2016).

Οι τρεις ανθολογίες ελληνικής λογοτεχνίας που κυκλοφόρησαν πρόσφατα στην Αγγλία και τις ΗΠΑ: Critical Times Critical Thoughts. Contemporary Greek Writers Discuss Facts and Fiction, Ed. Natasha Lemos and Eleni Yannakakis (Cambridge Scholars Publishing, 2015 ), Futures: Poetry of the Greek Crisis , Ed. Theodoros Chiotis (Penned in the Margins, 2015), Austerity Measures The New Greek Poetry, Ed. Karen Van Dyck (Penguin, 2016).