ΕΛΛΑΔΑ

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΗΠΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ