Στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια των εγκαινίων. Από αριστερά: Ματέο Πατσίνι, επιμελητής της έκθεσης, Αφροδίτη Οικονομίδου, επιμελήτρια της έκθεσης, Βένια Δημητρακοπούλου, Αλίκη Κεφαλογιάννη, Διευθύντρια του ΕΙΠ Ιταλίας και Πάμβλο Oρτίζ, σύνθετης.

Στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια των εγκαινίων. Από αριστερά: Ματέο Πατσίνι, επιμελητής της έκθεσης, Αφροδίτη Οικονομίδου, επιμελήτρια της έκθεσης, Βένια Δημητρακοπούλου, Αλίκη Κεφαλογιάννη, Διευθύντρια του ΕΙΠ Ιταλίας και Πάμβλο Oρτίζ, σύνθετης.

Στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια των εγκαινίων. Από αριστερά: Ματέο Πατσίνι, επιμελητής της έκθεσης, Αφροδίτη Οικονομίδου, επιμελήτρια της έκθεσης, Βένια Δημητρακοπούλου, Αλίκη Κεφαλογιάννη, Διευθύντρια του ΕΙΠ Ιταλίας και Πάμβλο Oρτίζ, σύνθετης.