Μετά την εκδήλωση για τον Νίκο Καζαντζάκη. Ομιλίες για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα δόθηκαν από την κ. Que Jianrong (τέταρτη από δεξιά), τον κ. Li Chengui (μέσον), την κ. Ελισάβετ Φωτιάδου, πρεσβευτής – σύμβουλος, επιτετραμμένη της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο (τέταρτη από αριστερά) και τον κ. Ευθύμιο Αθανασιάδη, σύμβουλος επικοινωνίας Α΄ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο (πρώτος από αριστερά).

Μετά την εκδήλωση για τον Νίκο Καζαντζάκη. Ομιλίες για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα δόθηκαν από την κ. Que Jianrong (τέταρτη από δεξιά), τον κ. Li Chengui (μέσον), την κ. Ελισάβετ Φωτιάδου, πρεσβευτής - σύμβουλος, επιτετραμμένη της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο (τέταρτη από αριστερά) και τον κ. Ευθύμιο Αθανασιάδη, σύμβουλος επικοινωνίας Α΄ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο (πρώτος από αριστερά).

Μετά την εκδήλωση για τον Νίκο Καζαντζάκη. Ομιλίες για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα δόθηκαν από την κ. Que Jianrong (τέταρτη από δεξιά), τον κ. Li Chengui (μέσον), την κ. Ελισάβετ Φωτιάδου, πρεσβευτής – σύμβουλος, επιτετραμμένη της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο (τέταρτη από αριστερά) και τον κ. Ευθύμιο Αθανασιάδη, σύμβουλος επικοινωνίας Α΄ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο (πρώτος από αριστερά).