Γιώργος Κόρδης. «Φως εκ Φωτός: Άθως. Βυζάντιο. Οικουμένη». Βελιγράδι, Εκθεσιακός χώρος του Αρχοντικού της Πριγκίπισσας Λιούμπιτσα, 30 Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου 2018.

Γιώργος Κόρδης. «Φως εκ Φωτός: Άθως. Βυζάντιο. Οικουμένη». Βελιγράδι, Εκθεσιακός χώρος του Αρχοντικού της Πριγκίπισσας Λιούμπιτσα, 30 Οκτωβρίου - 30 Νοεμβρίου 2018.

Γιώργος Κόρδης. «Φως εκ Φωτός: Άθως. Βυζάντιο. Οικουμένη». Βελιγράδι, Εκθεσιακός χώρος του Αρχοντικού της Πριγκίπισσας Λιούμπιτσα, 30 Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου 2018.