Χαιρετισμός του Προέδρου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού για την ΔΕΒΘ 2014

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού υποδέχθηκε και ενσωματώνει στους κόλπους του το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου της Ελλάδος (ΕΚΕΒΙ), τα προγράμματα, τις δράσεις, την συσσωρευμένη εμπειρία και τις μεγάλες δυνατότητες του προσωπικού του.

Κυρίως όμως κληρονομεί την σπουδαία φήμη που απέκτησε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου στην διαδρομή του στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό κόσμο του πνεύματος και της επιστήμης.Η καλή φήμη του ΕΚΕΒΙ δεν περιορίστηκε στα ελληνικά εθνικά όρια πολιτισμού, αλλά επεκτάθηκε στην παγκόσμια κοινότητα των βιβλιοφίλων, των ανθρώπων του πνεύματος κα της επιστήμης.

Το βιβλίο είναι πολύ σημαντικό στην ζωή του καθενός από εμάς γιατί εκφράζει την σχέση μας με την παράδοση, την ιστορία, τον πολιτισμό, συμβάλλει στην οικοδόμηση του συστήματος αξιών μιας κοινωνίας, ενισχύει την ανθρωπιστική μας παιδεία, την δημοκρατική συμπεριφορά και την στάση μας προς τους άλλους, την ανοχή προς τον ξένο και σε κάθε περίπτωση συμβάλλει στην πολιτιστική άνοδο της κοινωνίας και στην ειρηνική συμβίωση των λαών.

Η σημερινή 11η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης μας βρίσκει έτοιμους μαζί με την σημαντική δουλειά των νέων συνεργατών από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου να συνεχίσουμε και να ενδυναμώσουμε αυτή την παράδοση της προβολής του Ελληνικού Βιβλίου σε εθνικό και διεθνές πλαίσιο.

Η συνάντηση του πολιτισμού που ιστορικά και παραδοσιακά συνέδεε τους λαούς και που εσχάτως ενισχύεται και από πολιτική συναντίληψη κοινών γεωπολιτικών στόχων και συμφερόντων, βρίσκει την θέση της στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, όπου φέτος τιμώμενη χώρα είναι το κράτος του Ισραήλ.

Για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, το οποίο εκπροσωπεί διεθνώς τον διαχρονικό πολιτισμό της χώρας μας, το βιβλίο, η παραγωγή και η διάδοσή του, καταλαμβάνουν μια υψηλή θέση στην ιεραρχία των αξιών του πολιτισμού και του ιδρύματος. Το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου ως θεσμός, τα προγράμματα και οι δράσεις του αποτελούν ένα αναμφισβήτητο εμπλουτισμό και ποιοτική αναβάθμιση της προσπάθειας του Ιδρύματος και της στρατηγικής του να αναπτύξει τον σχεδιασμό της προβολής του ελληνικού πολιτισμού με την συνδρομή και την παρουσία του ελληνικού βιβλίου στα διάφορα σημεία της υφηλίου, όπου το Ίδρυμα διατηρεί εστίες, παραρτήματα και εκπροσωπήσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και ο Πρόεδρός του χαιρετίζουν με αυτή την ευκαιρία την 11η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, θεωρώντας την ως την θεσμική απαρχή της συνεργασίας του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Η έκθεση αυτή αποτελεί συνέχεια επιτυχημένων εκθέσεων των 10 τελευταίων ετών, όπου η ισχυρή συμμετοχή Ελλήνων, αλλά και ξένων εκδοτών, τα προγράμματα, οι παράλληλες δράσεις, οι συζητήσεις για την ποίηση, την λογοτεχνία, την επιστήμη και τις τέχνες, αναδεικνύουν ένα πλούτο πολιτισμού, ο οποίος εκφράζει, όχι μόνο την βούληση των συμμετεχόντων, αλλά αποτυπώνει και την ακμή του ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος υφίσταται ως ορατή δύναμη της χώρας, αντιστρατευμένος την κρίση και τα προβλήματα που ανεφύησαν τα τελευταία χρόνια στην οικονομία και στο πολιτικό σύστημα.