ΦΙΛΙΚΟΙ ΣΤΗ ΒΕΣΣΑΡΑΒΙΑ (1821-1823). Έγγραφα του Κρατικού Αρχείου της Περιφέρειας Οδησσού | Παρουσίαση μελέτης