«Το τρίτο στεφάνι», Κώστας Ταχτσής (τόμος που περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου το ομώνυμο μυθιστόρημα και επιλογή από τη συλλογή κειμένων κείμενα «Η γιαγιά μου η Αθήνα»). Μετάφραση Α. Κοβαλιόβα. (Εκδόσεις O.G.I.)

«Το τρίτο στεφάνι», Κώστας Ταχτσής (τόμος που περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου το ομώνυμο μυθιστόρημα και επιλογή από τη συλλογή κειμένων κείμενα «Η γιαγιά μου η Αθήνα»). Μετάφραση Α. Κοβαλιόβα. (Εκδόσεις O.G.I.)

«Το τρίτο στεφάνι», Κώστας Ταχτσής (τόμος που περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου το ομώνυμο μυθιστόρημα και επιλογή από τη συλλογή κειμένων κείμενα «Η γιαγιά μου η Αθήνα»). Μετάφραση Α. Κοβαλιόβα. (Εκδόσεις O.G.I.)