Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε Συνέδριο της EUNIC στην Αθήνα

Το Συνέδριο της ΕUNIC έχει θέμα: «Επαναδιατυπώνοντας τις ευρωπαϊκές αξίες: Ο ρόλος του Πολιτισμού στην ενσωμάτωση των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες» και πραγματοποιείται την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ως μέλος της EUNIC Αθηνών, συμμετέχει στο Συνέδριο και εκπροσωπείται από τον Δρ. Στέφανο Βαλλιανάτο, υπεύθυνο Διεθνών Σχέσεων του ΕΙΠ.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδειχθεί μέσα από τη διαφορετικότητα των απόψεων η εξελικτική πορεία των ευρωπαϊκών αξιών και να  αποσαφηνιστεί κατά πόσον οι αξίες αυτές ενυπάρχουν στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής.
Υπό το πρίσμα της μεταναστευτικής κρίσης, το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει το πλαίσιο της αναζήτησης ιδεών για  τη διασφάλιση και ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών αξιών αλλά και για την κοινωνική και πολιτιστική ενσωμάτωση των προσφύγων στην Ευρώπη.

Κεντρικοί ομιλητές:
Περικλής Βαλλιάνος, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,Πανεπιστήμιο  Αθηνών
Romed Perfler, Αυστριακό Ταμείο Ένταξης
Michael Metz- Mørch, Πρόεδρος EUNIC

Συντονισμός:
Νόρα Ράλλη, Δημοσιογράφος, «Εφημερίδα των Συντακτών».

Σε αγγλική γλώσσα
Είσοδος ελεύθερη

Αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου (στην Αγγλική γλώσσα).

Τα αποτελέσματα του Συνεδρίου και των τριών εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν, θα ανακοινωθούν το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στις 15:00 στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree).

Tο Συνέδριο είναι μια εκδήλωση της EUNIC (European Union National Institutes of Culture)  σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, με την υποστήριξη της ΕΡΤ.

Τι είναι η EUNIC;
Η EUNIC είναι μία ένωση εθνικών ή επίσημων πολιτιστικών οργανισμών που εκπροσωπούν τις πολιτιστικές και σε αρκετές περιπτώσεις τις μορφωτικές σχέσεις των χωρών τους με άλλες χώρες.

Η EUNIC στην Ελλάδα
Tο παράρτημα της EUNIC Αθηνών ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 2008. Δεκατέσσερα Ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Αθήνα υπέγραψαν ανεπίσημο μνημόνιο συμφωνίας με πρωταρχικό τους στόχο την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας σε κοινά προγράμματα με τη στήριξη Ελλήνων εταίρων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Ο κύριος στόχος της ένωσης αυτής είναι η δημιουργία αποτελεσματικών συνεργασιών και δικτύων επικοινωνίας ανάμεσα στους συμμετέχοντες οργανισμούς, η βελτίωση και προώθηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και κατανόησης ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες, και η ενίσχυση του διεθνούς διαλόγου και συνεργασίας εντός και εκτός του πλαισίου της Ευρώπης.

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, 18:00
Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή, Αθήνα