Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στην Ενωμένη Ευρώπη και στη συνάφεια του Ευρωπαϊκού με τον Ελληνικό Πολιτισμό

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, κ. Νίκος Α. Κούκης και ο κ. Αλέξανδρος Μαλλιάς, πρέσβης επί τιμή και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΠ, συνομιλούν για τη σημασία του Ελληνικού Πολιτισμού στην Ενωμένη Ευρώπη.