Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και η Culture Polis υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας ανοίγοντας νέο κεφάλαιο πολιτιστικών ανταλλαγών

Στο ιστορικό γραφείο της οικίας Μποδοσάκη, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, συναντήθηκαν ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού κ. Νίκος Α. Κούκης και ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της Culture Polis κ. Βασίλειος Λαοπόδης και υπέγραψαν διετές Σύμφωνο Συνεργασίας (Momerandum of Understanding) επικυρώνοντας θεσμικά το πλαίσιο σύμπραξης σε θέματα πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

H σύμπραξη των δύο φορέων αφορά την πολυεπίπεδη συνεργασία τους με έμφαση στην έρευνα, τη μελέτη, το σχεδιασμό, την υλοποίηση έργων, την ανάληψη πρωτοβουλιών και καινοτομικών εφαρμογών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν στην επίτευξη κοινών στόχων και πιο συγκεκριμένα στη συνεργασία όσον αφορά τη διενέργεια ερευνών και μελετών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Επίσης, αποφασίστηκαν δράσεις διερεύνησης νέων θεματικών περιοχών κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών στο χώρο της λογοτεχνίας και γενικότερα του βιβλίου, καθώς και τη διάδοση της φιλαναγνωσίας, καθώς και η διοργάνωση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης στα θέματα εξειδίκευσης των δύο πλευρών.
Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς της συνεργασίας αυτής, είναι η προώθηση του ελληνικού πολιτισμού μέσω των Παραρτημάτων του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού ανά τον κόσμο, σε ποικίλες εκφάνσεις του αξιοποιώντας εθνικές πολιτικές.
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στην από κοινού συμμετοχή σε συμπράξεις για εκπόνηση προτάσεων και υλοποίηση έργων με συγχρηματοδότηση από ελληνικά, κοινοτικά και διεθνή προγράμματα και πηγές, που μπορούν να αφορούν σε θέματα όπως οι τέχνες, ο πολιτισμός η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες, η πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.