Το ΕΙΠ σε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΘΡΑΚΗ

Ομιλίες με θέμα:
«Αντέχοντας στον χρόνο: Τα ισχυρά σημεία του Ελληνισμού στα 3.500 χρόνια της καταγεγραμμένης ιστορίας του»,
από την καθηγήτρια ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, Μαρία Ευθυμίου.