Το ΕΙΠ προάγει τη φιλαναγωσία

Η άνθηση και ανάπτυξη των Λεσχών Ανάγνωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην περίοδο της πανδημίας, αναδεικνύει τη δύναμη ενός παραδοσιακού μοντέλου καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας και διεύρυνσης του κύκλου αναγνωστών.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα READ-IN-CLUB του ERASMUS+ αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στον συντονισμό και ανάπτυξη των Λεσχών Ανάγνωσης, ενώ παράλληλα πρωτοστατεί στην προσπάθεια για συνεργασία, διάλογο και ανταλλαγή απόψεων.