ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ στο Γαλλικό Ινστιτούτο Βερολίνου

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019

Παιδικό τμήμα: Τετάρτη, ώρα  17:00 έως 18:30
Τμήμα ενηλίκων 1Β: Τετάρτη, ώρα 18:30 έως 20:00

Έναρξη εξαµήνου: 20 Μαρτίου
Το εξάμηνο περιλαμβάνει 16 συνεδρίες.

Δίδακτρα εξαμήνου (για τµήµατα µε τουλάχιστον 5 µαθητές): 200 ευρώ
Τα μαθήματα θα γίνουν στο Γαλλικό Ινστιτούτο Βερολίνου (διεύθυνση:
Kurfürstendamm 211)

Εγγραφές στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]