Τα Εγκαίνια της Εστίας Ελλάδος στην Κύπρο

Τα επίσημα εγκαίνια της «Εστίας Ελλάδος στην Κύπρο» του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού πραγματοποιούνται την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, στις 17.30 στα γραφεία του Ιδρύματος στη Λευκωσία (Γλάδστωνος 6), παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Κυριάκου Γεροντόπουλου, του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κώστα Καδή και αντιπροσωπείας του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αθήνα με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, καθηγητή Χριστόδουλο Γιαλλουρίδη.


Η «Εστία Ελλάδος» στοχεύει στην προβολή και καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισμού στις οικουμενικές του διαστάσεις, όπως εκφράζονται με την κλασική παιδεία, τις επιστήμες, τα γράμματα, τις τέχνες, τη γλώσσα και την ιστορική διαδρομή της Ελλάδος ως έθνους και ως πολιτισμού.

Σκοπός του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού είναι η συντήρηση, η ενίσχυση και ο περαιτέρω εμπλουτισμός του δυναμικού διαλόγου μεταξύ του ελληνικού πολιτισμού – ο οποίος εξακολουθεί σήμερα να εκφράζεται κατά τρόπο ουσιαστικό – και του υπόλοιπου κόσμου. Η αποστολή του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού συνίσταται στην καλλιέργεια ενεργού ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας για τον ελληνικό πολιτισμό. Το Ίδρυμα λειτουργεί ως κόμβος για τον ελληνικό πολιτισμό, απευθυνόμενο σε όλους εκείνους που βρίσκονται πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας ή και εντός αυτής, ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων, επιστήμονες, φοιτητές, καλλιτέχνες, πολιτικούς με την ευρύτερη έννοια της πολιτικής, πολίτες άλλων χωρών και εθνών, καθώς και ανθρώπους άλλων πολιτισμών με τους οποίους εμπεδώνεται μια διαλεκτική σχέση προσέγγισης ενός κόσμου που αλλάζει άρδην.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού οργανώνει εκδηλώσεις σε πολλά σημεία του κόσμου, συμμετέχει σε ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, διαδίδει το ελληνικό βιβλίο με την παρουσίαση συγγραφέων και νέων εκδόσεων, την υποστήριξη μεταφράσεων και τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου, προβάλλει τον ελληνικό κινηματογράφο με τακτικές προβολές, φεστιβάλ και αφιερώματα, συνεργάζεται με πανεπιστημιακές έδρες ελληνικών σπουδών, σχολεία ελληνικής γλώσσας, πρεσβείες, κέντρα πολιτισμού, μουσεία και βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο. Επίσης, μέσω των Παραρτημάτων, Εστιών και Γραφείων του, υποστηρίζεται και προωθείται η διδασκαλία των ελληνικών με την παροχή μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και την πιστοποίηση γλωσσικής επάρκειας.

Η «Εστία Ελλάδος» θα αποτελέσει το 14ο Παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, ενισχύοντας έτσι την 20ετή και πλέον ανά τον κόσμο ποιοτική παρουσία του.