«Σύγκρουση – Συνάντηση των Πολιτισμών και των Θρησκειών στον 21ο αιώνα»

Στο πλαίσιο της 12ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης) συνδιοργανώνουν Ημερίδα-Επιστημονική Συνάντηση με θέμα «Σύγκρουση – Συνάντηση Πολιτισμών και Θρησκειών στον 21ο αιώνα» την Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015, 10.30-14.30, στην αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η συνάντηση πραγματεύεται ένα θέμα που τίθεται κατά τρόπο επιτακτικό τούτες τις μέρες, το οποίο αναφέρεται στις πολιτισμικές και κοινωνικές αφετηρίες που προκαλούν την εκδήλωση φαινομένων θρησκευτικής βίας και ποιες είναι οι πολιτικές προεκτάσεις τους σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αφορμή για την συνάντηση αυτή αποτελεί η περιρρέουσα ατμόσφαιρα εκρηκτικών συνθηκών με θρησκευτικές και ευρύτερα πολιτισμικές διαστάσεις, οι οποίες εκδηλώνονται ως πολιτικές δράσεις, με κοινωνικές όψεις, που λαμβάνουν χώρα στην Εγγύς και Μέση Ανατολή, καθώς και στην Βόρειο Αφρική και απειλούν να αποτελέσουν τομή παγκόσμιας εμβέλειας σε οριζόντιο άξονα, με απρόβλεπτες διαστάσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια στην υφήλιο.

– Θρησκευτικές και πολιτισμικές αφετηρίες του ριζοσπαστικά εκδηλούμενου ισλαμιστικού εξτρεμισμού
– Κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις διεύρυνσης και κλιμάκωσης της σύγκρουσης
– Η προσέγγιση του φαινομένου υπό το πρίσμα της διεθνούς ασφάλειας: Περιφερειακές και παγκόσμιες συνέπειες
– Η απειλούμενη Δύση: Ο ρόλος της θρησκευτικής και πολιτιστικής διπλωματίας
– Συζήτηση – Συμπεράσματα.

Εισηγητές:
Ηλίας Κουσκουβέλης, Καθηγητής, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Καθηγητής, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου
Σπυρίδων Λίτσας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
Χρήστος Γιανναράς, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου
Γεώργιος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015, 10.30-14.30
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Αίθουσα Συνεδρίων