Από αριστερά: Γιάννης Κρανιάς, Αντιπρόεδρος ΠΟΕΒ, Βασιλική Μανουσαρίδου, Πρόεδρος ΠΟΕΒ, Νίκος Α. Κούκης, Πρόεδρος ΕΙΠ, Βαρβάρα Χρυσοστόμου, Γεν. Γραμματέας ΠΟΕΒ

Από αριστερά: Γιάννης Κρανιάς, Αντιπρόεδρος ΠΟΕΒ, Βασιλική Μανουσαρίδου, Πρόεδρος ΠΟΕΒ, Νίκος Α. Κούκης, Πρόεδρος ΕΙΠ, Βαρβάρα Χρυσοστόμου, Γεν. Γραμματέας ΠΟΕΒ

Από αριστερά: Γιάννης Κρανιάς, Αντιπρόεδρος ΠΟΕΒ, Βασιλική Μανουσαρίδου, Πρόεδρος ΠΟΕΒ, Νίκος Α. Κούκης, Πρόεδρος ΕΙΠ, Βαρβάρα Χρυσοστόμου, Γεν. Γραμματέας ΠΟΕΒ