Προσωπικότητες στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού: Ηλίας Κ. Μαγκλίνης

Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2022, στις 18:30,
στην ιστοσελίδα, το facebook και το youtube του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.

Χορηγός επικοινωνίας