Προσωπικότητες στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού: Χρήστος Χωμενίδης

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021, στις 18:30,
στην ιστοσελίδα, το facebook και το youtube του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.

Χορηγός επικοινωνίας