Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης εγκαινιάστηκε το Μάιο του 2004 θέτοντας ως στόχο να εντάξει την Ελλάδα στο χάρτη των διεθνών εκθέσεων βιβλίου και να δημιουργήσει ένα νέο κομβικό άξονα πολιτιστικών και εμπορικών συναλλαγών στο χώρο της παγκόσμιας εκδοτικής παραγωγής. Η έκθεση, που διαρκεί τέσσερις ημέρες και διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, είναι το πιο σημαντικό ετήσιο ραντεβού για το βιβλίο. Συγκεντρώνει εκατοντάδες εκδότες, συγγραφείς, μεταφραστές, λογοτεχνικούς πράκτορες, δημοσιογράφους, βιβλιοπώλες, βιβλιοθηκονόμους, ιδρύματα, φορείς και οργανισμούς για το βιβλίο από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, τη Δυτική Ευρώπη, τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και από όλο τον κόσμο. Μια ανοιχτή πρόσκληση από τον κόσμο  του βιβλίου προς το αναγνωστικό κοινό που την αγκαλιάζει χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο (το πιστό κοινό της ξεπερνά τις 55.000 ‒ από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από όλη την Ελλάδα), η Έκθεση κατατάσσεται πλέον στους κορυφαίους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας.

Η Πράξη «Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΟΠΣ 5002343) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.