Μιλάμε Ελληνικά

Η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας πραγματοποιείται στα Παραρτήματα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, στην Αλεξάνδρεια, το Βερολίνο και την Οδησσό, καθώς και από τις Εστίες του ΕΙΠ, στο Βελιγράδι, το Βουκουρέστι, το Ούντινε και την Τεργέστη.

Τα Παραρτήματα και οι Εστίες του ΕΙΠ είναι εντεταλμένα εξεταστικά κέντρα στα οποία διενεργούνται κάθε χρόνο εξετάσεις από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας για την απόκτηση Κρατικού Τίτλου Πιστοποίησης Ελληνομάθειας.

Τα μαθήματα οργανώνονται με βάση τα επίπεδα εκμάθησης (Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2) που ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές και τα προγράμματα σπουδών, επικοινωνήστε με την αντίστοιχη Εστία ή Παράρτημα.