«Πίστομα», Ανθολογία ελληνικής πεζογραφίας 19ου αι.,(περιλαμβάνει διηγήματα των Α. Παπαδιαμάντη, Γ. Βιζυηνού, Μ. Μητσάκη, Κ. Θεοτοκά και Δ. Βουτυρά), μετάφραση Α. Ρέζνικοβα. (Εκδόσεις «Aletheia»)

«Πίστομα», Ανθολογία ελληνικής πεζογραφίας 19ου αι.,(περιλαμβάνει διηγήματα των Α. Παπαδιαμάντη, Γ. Βιζυηνού, Μ. Μητσάκη, Κ. Θεοτοκά και Δ. Βουτυρά), μετάφραση Α. Ρέζνικοβα. (Εκδόσεις «Aletheia»)

«Πίστομα», Ανθολογία ελληνικής πεζογραφίας 19ου αι.,(περιλαμβάνει διηγήματα των Α. Παπαδιαμάντη, Γ. Βιζυηνού, Μ. Μητσάκη, Κ. Θεοτοκά και Δ. Βουτυρά), μετάφραση Α. Ρέζνικοβα. (Εκδόσεις «Aletheia»)