Ο Πέτρος Θέμελης στις «Προσωπικότητες» του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021, στις 18:30.

Επίσης:
Πέτρος Θέμελης: ο ακούραστος οραματιστής και νεωτεριστής της Αρχαιολογίας